JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju

i neurologiju »Vaso Ćuković« - Risan

PRATEĆE SLUŽBE 100_2043 [800x600].jpg

MEDICINSKE
NEMEDICINSKE


100_2045 [800x600].jpg100_2042 [800x600].jpg

O Vasu Ćukoviću

Djelatnost

Prateće službe

Organzacija

Kadrovska struktura

Kontakt i radno vrijeme

Prava pacijenata

Smještajni kapaciteti

Lista čekanja