JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju

i neurologiju »Vaso Ćuković« - Risan

ORGANIZACIONA STRUKTURA

ORGANI UPRAVLJANJA


Direktor

dr Milić Jauković - neurohirurg


Odbor direktora

1. dr Radmila Ognjenović - predsjednica

neurolog- načelnica neurološkog odjeljenja  

2.  dr Ranko Lisov - član

ortoped - načelnik ortopedskog odjeljenja

3.  dr Bruna Nikolić - član

fizijatar Bolnice Meljine

4.  Ivo Magud, - član

dipl.ecc - savjetnik predsjednice Opštine Kotor

5.   Braić Miroslav - član

dipl.defektolog Zavod za rehab. sluha i govora Kotor

                                                                                        

STRUČNE SLUŽBE:


Ekonomsko - finansijska služba

dipl.ecc. Ljubinka Bošković - pomoćnica direktora za ekonomske poslove

Pravna i opšta služba

Ždraljević Aleksandar - pravnik-sekretar bolnice

Glavna sestra bolnice

Bilafer Stana - med. Sestra

Tehnička služba

Stefanović Filip - ing.maš.                                                           

 

KOMISIJE - TIJELA:

Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite

predsjednik - dr Miroslav Džakula, Prim mr sci. ortoped - načelnik odjeljenja

                                   

Zaštitinik prava pacijenata

Ždraljević Aleksandar - sekretar bolnice


O Vasu Ćukoviću

Djelatnost

Prateće službe

Organzacija

Kadrovska struktura

Kontakt i radno vrijeme

Prava pacijenata

Smještajni kapaciteti

Lista čekanja