JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju

i neurologiju »Vaso Ćuković« - Risan

LISTA ČEKANJA

Poštovani pacijenti,


U uslovima rada sa ograničenim finansijskim sredstvima, karakretistične za skoro sve sisteme zdravstvene zaštite u svijetu, za skupe medicinske procedure i intervencije,  formiraju se liste čekanja kojima se obezbjedjuje ravnopravnost pri pružanju

zdravstvenih usluga.


U našoj bolnici Liste čekanja koriste se za sledeće medicinske intervencije, koje nijesu hitne:

-ugradnja vještačkih proteza kuka

-ugradnja vještačkih proteza koljena


Lista čekanja sadrži:  redni broje (prema datumu prijavljivanja), zaštićeni jedinstveni matični broj građana (JMBG) i inicijale imena pacijenta i ljekara


Kako bismo zaštitili privatnost pacijenata, jedino on sam može vidjeti svoje mjesto na Listi čekanja, preko zaštičenog JMBG, čijih su prvih sedam i poslednja cifra vidljive. Uporedjujući svoj JMBG (iz lične karte ili zdravstvene knjižice) sa vidljivim ciframa, pacijent SAM SEBE IDENTIFIKUJE.


Sve liste su orijentacione i podložne promjenama, i zavise od stručne procjene ljekara ili stručnog tijela Bolnice o potrebi za vanrednim obavljanjem hitne intervencije(zbog pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja pacijenta ili njegove životne ugroženosti)


Odluka o obrazovanju lista čekanja za operativne zahvate


LISTA  ČEKANJA:


ORTOPEDIJA  -  Lista čekanja za ugradnju vještačkog kuka  -   OVDJE

ORTOPEDIJA  -  Lista čekanja za ugradnju proteze  kuka  -   OVDJENapomena:    pacijentima sa kojima nijesmo uspjeli stupiti u kontakt privremeno su upisani inicijali i godište je. Šifrovani JMBG će im se naknadno upisati na listu čekanja, a po uspostavljanju kontakta sa njima.


O Vasu Ćukoviću

Djelatnost

Prateće službe

Organzacija

Kadrovska struktura

Kontakt i radno vrijeme

Prava pacijenata

Smještajni kapaciteti

Lista čekanja