JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju

i neurologiju »Vaso Ćuković« - Risan

IZBORI 2016

Putni nalog za korištenje službenog vozila 08.08.2016. - PDF


Putni nalog za korištenje službenog vozila 16.08.2016. - PDF


Putni nalog za korištenje službenog vozila 22.08.2016. - PDF


Putni nalog za korištenje službenog vozila 29.08.2016. - PDF


Putni nalog za korištenje službenog vozila 05.09.2016. - PDF


Putni nalog za korištenje službenog vozila 11.09.2016. - PDF


Putni nalog za korištenje službenog vozila 18.09.2016. - PDF


Putni nalog za korištenje službenog vozila 26.09.2016. - PDF


Putni nalog za korištenje službenog vozila 03.10.2016. - PDF
O Vasu Ćukoviću

Djelatnost

Prateće službe

Organzacija

Kadrovska struktura

Kontakt i radno vrijeme

Prava pacijenata

Smještajni kapaciteti

Lista čekanja