JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju

i neurologiju »Vaso Ćuković« - Risan

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018


PUTNA DOKUMENTACIJA


Izvještaj o putnom nalogu u periodu  - 20.01.-28.01.2018. - PDF

Izvještaj o putnom nalogu u periodu  - 29.01.-04.02.2018. - PDF

Izvještaj o putnom nalogu u periodu  - 05.02.-11.02.2018. - PDF

Izvještaj o putnom nalogu u periodu  - 12.02.-18.02.2018. - PDF
ANALITIČKE KARTICE


Analitička kartica U periodu od  20/01/2018  do  27/01/2018. - PDF


O Vasu Ćukoviću

Djelatnost

Prateće službe

Organzacija

Kadrovska struktura

Kontakt i radno vrijeme

Prava pacijenata

Smještajni kapaciteti

Lista čekanja